Matej RapićOtvoreno prvenstvo Grada PorečaHangarMare Milić državna prvakinja u klasi optimist

Škola jedrenja za odrasle


JK "Horizont-Poreč" organizira školu jedrenja za odrasle u tri razine.

Pokaznim (demo) jedrenjem u trajanju od nekoliko sati sa primarnim ciljem da se odraslima zainteresiranima za jedrenje omogući prvo iskustvo u jedrenju i predstavi škola jedrenja.
Početna škola jedrenja u trajanju od tri dana odvija se jedreći na potezu od Rovinja do Novigrada te ima za cilj polaznicima prenijeti osnovna znanja o jedrenju i općenito boravku na moru.
Polaznici koji uspješno završe početni tečaj mogu nastaviti sa naprednim tečajem jedrenja u trajanju od 4 dana koji se ovisno o vremenskim i logističkim uvjetima održava ploveći zapadnom obalom Istre te Kvarnerom (Unije, Susak, Lošinj). U naprednom tečaju se unapređuju znanja stečena na početnom tečaju i nadopunjuju naprednijim tehnikama jedrenja, sigurnosti na moru, održavanjem jedrilice.

Program početnog i naprednog tečaja obuhvaća slijedeće:
Upoznavanje sa jedrilicom (osnovni nazivi, osnovni djelovi)
Organizacije posade (kod isplovljavanja, kod pristajanja, kod sidrenja, kod jedrenja)
Osnovni čvorovi i pospremanje konopa
Vožnja jedrilice motorom (pravila izbjegavanja sudara na moru, osnove upravljanja motorom)
Vožnja jedrilice jedrima (podizanje i spuštanje jedara, osnove trimanja, osnovni manevri, pravila izbjegavanja sudara na moru, mogući smjerovi kretanja u odnosu na vjetar)
Organizacija života na jedrilici (pravila ponašanja, priprema hrane)
Osnove sigurnosti (kako se kretati, na šta paziti, sigurnosna oprema, čovjek u moru)
Osnove korištenja GPS uređaja
Osnovne informacije o tipičnim problemima na jedilicama i eventualni povezani troškovi
MOB (man overboard)
Kraćenje jedara
Osnove navigacije
Osnove metereologije

Ako ste zaintresirani za se uključiti u školu jedrenja, pošaljite nam e-mail: jk.horizont@gmail.com

Sponzori